Close
Type at least 1 character to search
Back to top
ESTRATEGIA BRANDING INNOVACIÓ ESTRATEGIA BRANDING INNOVACIÓ

AgÈNCIA D'ESTRATÈGIA
BRANDING i INNOVACIÓ

TRANSFORMEM EL VOSTRE NEGOCI.

CONDUÏM LA VOSTRA MARCA A L’ÈXIT.

MOSTREM LA VOSTRA EMPRESA AL MÓN.

A Artik Grup tenim un denominador comú: junts us acompanyem a descobrir, definir i aconseguir els objectius del vostre negoci.

El nostre mètode es basa en prendre decisions amb el màxim d’informació, i tenint els objectius clars a curt, mig i llarg termini. Analitzem, estudiem i definim les accions de forma global, perquè és la nostra manera d’entendre l’èxit. I està demostrat, funciona.

ARTIKGRUP-Serveis
01

DISCOVERY

Fase d’anàlisi i recerca on es treballa amb tota la informació aportada pel client. Fem reunions, Videocalls, briefings, estudis de la competència i de les àrees d’actuació de la marca, juntament amb sessions de treball amb el client i els seus equips, recopilem i ampliem la informació inicial del projecte.

02

THINKING

En aquesta fase, tenint en compte tota la informació que s’ha recollit en el Discovery, es planifica, es pensa l’estratègia, i es determinen tots els aspectes importants del projecte. Com per exemple: CanalsFunnels de ConversióFluxes InternsBrand PlatformContent Marketing,…

03

CREATE

Fase clau dels projectes, on es Construeixen tots els elements definitis a l’Estratègia, on tot pren forma. Des del Naming, la identitat corporativa, desenvolupament de l’ecosistema digital, els continguts de marca i la resta d’Assets

04

DOING

El nostre equip multidisciplinari et pot ajudar a Executar el projecte. A dur a terme, amb rigor, constància i professionalitat, tots els passos definits en la fase del Create.
Tenim experiència en totes les àrees necessàries per poder desenvolupar les diferents fases.

05

RETHINK

Si alguna cosa s’ha de fer sempre, és, repensar.

Analitzem les dades, els resultats de les diferents accions, i determinem quins ajustos s’han de fer dins de cada fase: Thinking, Create i Doing.

Els Projectes són vius perquè el mercat, els clients, l’entorn és canviant, per tant, s’ha d’analitzar per reajustar, per no perdre de vista els objectius.

PROJECTES

PROJECTES

Equip